Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

Definities

Artikel 2:

Identiteit van de ondernemer

Artikel 3:

Toepasselijkheid

Artikel 4:

Het aanbod

Artikel 5:

De overeenkomst

Artikel 6:

Herroepingsrecht

Artikel 7:

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8:

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9:

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10:

Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11:

De prijs

Artikel 12:

Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 13:

Levering en uitvoering

Artikel 14:

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15:

Betaling

Artikel 16:

Klachtenregeling

Artikel 17:

Geschillen